Published: 2022-07-31

|Abstract views: 175 | PDF Download: 180 |
https://doi.org/10.25105/jipak.v17i2.9384
|Abstract views: 412 | PDF Download: 346 |
https://doi.org/10.25105/jipak.v17i2.10289
|Abstract views: 367 | PDF Download: 375 |
https://doi.org/10.25105/jipak.v17i2.12473
|Abstract views: 251 | PDF Download: 363 |
https://doi.org/10.25105/jipak.v17i2.12509
|Abstract views: 136 | PDF Download: 101 |
https://doi.org/10.25105/jipak.v17i2.13301
|Abstract views: 96 | PDF Download: 148 |
https://doi.org/10.25105/jipak.v17i2.13924

DO CORPORATE GOVERNANCE AND FINANCIAL CHARACTERISTICS MAY INCREASE CSR DISCLOSURES?

Maria Ariesta Utha, Abubakar Arif, Puspahadi Boenjamin

287-302

|Abstract views: 150 | PDF Download: 91 |
https://doi.org/10.25105/jipak.v17i2.13986
|Abstract views: 357 | PDF Download: 304 |
https://doi.org/10.25105/jipak.v17i2.12864